Καθαρισμός Υδροβολών

Εξωτερικός καθαρισμός κτιρίων και τζαμιών με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανό)
Καθαρισμός δαπέδων, parking και πλακόστρωτων.
Εφαρμόζεται αδιαβροχοποιηση τζαμιών σε κτίρια και οικίες.
Πλύσιμο κτιρίων με πιεστικά μηχανήματα.

Βιομηχανικές αποθήκες

Πλύσιμο Γεωργικών ψυγείων συντήρησης μεγάλων διαστάσεων για οπωροκηπευτικα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΒΟΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Είμαστε δίπλα σας!

Η εταιρεία μας είναι δίπλα σας για να καλύψει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Ζητήστε την πρόταση μας δωρεάν.